Transliteració:

SAKALAKUKAABA: O1KI1

SIRTANEZKA: O1111O11

Fragmentació i fonemes proposats:

SAKAL AKU-KA ABA: O 1 KI 1

SIR TANEZ-KA: O 1111 O 11

Raonament i desxifrat:

'Sakal Aku ' Nom personal

'-ka' ergatiu. Subjecte.

'Abagune' vol dir "oportunitat o conjuntura" i 'apaindu' "disposició" voldria dir "disposa" aquí.

Els signes O, BA i KI representen números, dels quals només estem segurs del BA que equival a la unitat.

'Sir Tanez' és un altre nom propi. És un subjecte amb el verb elidit. Ofereix la quantitat que segueix.

És una transacció. No s'indica el gènere.

 

 

RETORNAR