ESTELA  DE CÀLLAR (ILLA DE SARDENYA)

 

Càllar

 

“Deutor de l’exèrcit. Heus aquí la seva tomba”

Raonament, proposta

‘Serton-Zorse’ Nom del difunt. “Deutor de l’exèrcit”? En basc ‘zerki’ “part constitutiva d’una cosa”; ‘zerdun’ “un tot”; ‘zor’ “deute”.
‘ar’. “ aquest és”.
‘seldar’ (séllar) substrat “sitja” en aquest cas “tomba”.
‘y’ en altres llocs ‘ny’ o ‘arnui o arnai’ “aquí està, això és, heus aquí”.

Antoni Jaquemot

Març 2014

 

BANTUINMI MLBEBIUREBANEN

En les Excavacions arqueològiques efectuades en la ciutat romana de Baétulo (Badalona) es van trobar dues làpides amb inscripcions ibèriques, actualment exposades en el museu de la ciutat, que servien de lloses per tapar una claveguera. Se suposa que originariament procedien de l'antic poblat ibèric de Bàitolo, siutat una mica més amunt i que va donar nom a la ciutat romana "ex novo". Junt amb una altra, que ja tenia el museu, que es va trobar a Llefià, formen un conjunt de tres esteles, presuntamen funeràries, i que dóna a Badalona un interès especial en aquest sentit.

Segmentació i pronunciació proposades a aquesta primera epigrafia:

BANTUIN-YI YBE-BIUŔ EBANEN

Nom del difunt..BANDU del substrat "pando" corbat i "bandeja" amb sufix '-in' d'ofici "qui fa safates". A Cabrera de Mataró trobem un paral.lel 'bantorrenmi- Potser transcriu la forma llatina MANDONI.

'YI' surt transliterat en llatí com NUI i en grec com NAI. És l'acabament de la frase "Heus aquí".

YBE-BIUŔ (Nulbe o Nalbe segons transliteració llatina) és el nom personal del seu patró o parent que ha tingut cura del seu enterrament. el significat de Nalbe 'n-al-'be' en basc "sota el meu poder" seguint el basc. BIUŔ en toponímia tenim BIURE que és un castell. En basc vol dir "revoltós, que es defensa".

EBANEN Indica que l'obra de l'estela va dedicada al difunt. 'Eban' correspondria al basc 'ibin' "eregir, fer una obra, tenir cura",

"Heus aquí Biur, Nalbe-Biur ha tingut cura d'ell".

 

 

YBE BIUŔ ARYI

'Arnai'. 'Ara' en basc com a adverbi vol dir "aquí". 'Ara-nai' "en aquí, heus aquí"

"HEUS AQUI NALBE BIUR".

Nota toponímica: BAITOLO De 'baikar' "conc, conca" i 'tolo' "toll, lloc d'aigua". 'Baitolo' "El toll de la conca" La vall del Canyet on està situat el turó amb el poblat de Can Boscà..

 

ESTELA DE LA VISPERA (LA LLITERA)

 

Vispera

 

Perpendicular: (E)ZKUŔ

Horitzontal: ]ŔI ? OŔGEIKELAUR  EKISIŔAN · NEITIN

 

‘Ezkuŕ’ “mans”, en basc ‘esku’. Surten gravades a l’estela.

L’estela està escapçada i el nom de la persona no es pot llegir.

‘oŕgeikelaur’ (oŕgei-ke-laur) vol dir “vint-i-quatre” En basc ‘ogei-lau’.

Evidentment, ha de ser l’edat que tenia el difunt.

‘ekisiŕan’ (ekis-iŕ-an). ‘Eki’ en basc “sol”; ‘ekis’ “temps solar, any”; ‘iŕ’ pronom possessiu; ‘an’ sufix verbal del passat.

‘Neitin’. Nom d’una deessa.  

 

 

RETORNAR

 

ULBE BIUR ARUI